Varil Isıtma Fırını

Belirli sıcaklıkta akışkan hale getirilerek hammaddeye karıştırılan ürünleri sabit sıcaklıkta ısıtarak sıvılaştırmaya yarar. İşletmeler şuan bu işlemi kelepçe varil ısıtıcılarla yapmaktadır.
Kelepçe varil ısıtıcılar ürünü homojenik bir şekilde ısıtamazlar bu yüzden üründe yanmalar olur ve daha fazla enerji harcarlar.